Tamirevi Nedir?

Tamirevi’nin ana amacı, Mardin bölgesinde kültürel mirasın korunması alanında kapasite geliştirilmesine destek verecek bir mimari koruma modeli oluşturmaktır.

Mardin tarihi merkezde bulunan bir geleneksel taş konut yapısı, örnek uygulama projesi sunabilmek amacı ile restore edilecektir. Restorasyon uygulaması tarihi yapıların onarım ve bakımına ve tarihi yapılarda enerji verimliliğini sağlama konularına odaklanacaktır.GALERİ