Güvenlik Atölyeleri

19 Kasım 2019

Tur Rehberleri için Güvenlik Atölyesi

Seyahat sırasında kişisel güvenlik önem kazanır. Bu durum özellikle ıssız veya çatışma alanlarına yakın bölgelere gidenler için geçerlidir. Gerek turistik gerekse iş için seyahat eden birçok kişi gezilerini daha kolay ve güvenli hale getirmek için yerel rehberlere ihtiyaç duyar.

Güvenlik atölyesi kapsamında katılımcılar atölyede hem kişisel güvenlik önlemleri hakkında bilgi aldı hem de gerçekçi senaryolar üzerinden tur planları oluşturarak tartışma ve alıştırmalara katıldılar.

Güvenli Tasarım Atölyesi

Güvenli Tasarım, yaşama, çalışma, alışveriş ve ziyaret için güvenli mekanlar sağlamak amacıyla, binaların ve yakın çevrelerinin güvenliğini artıran bir yaklaşımdır. Yapılı çevreyi planlayan ve tasarlayan profesyoneller için, Birleşik Krallık’ta güvenlik güçleri ve mimarlar tarafından geliştirilen bir tekniktir. Bu yaklaşımın temel hedeflerinden biri daha güvenli bir toplum yaratarak, suç oranını ve güvenlik güçlerine olan talebi azaltmaktır. Kamunun kaynakları sınırlı olduğundan, günümüzün hızla büyüyen kentlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için şehir plancıları, yerel yönetimler ve mimarlar arasında önleyici bir iş birliği bu yaklaşımın merkezinde yer alır. Bu süreçte kamusal alanların tasarlanma ve kullanılma şeklini değiştiren teknolojik gelişmeler de göz önüne alınmalıdır.

Güvenli Tasarım uzmanları tarafından verilen bir günlük eğitimimiz, bu metodolojinin tarihini, prensiplerini ve sürecini (suç profili belirleme, araştırma, planlama, uygulama) içerir. Özellikle tarihi ortamlarda, kalabalık grupların ziyaret ettiği ve ikonik bölgelerde bu tasarımın uygulanırken ne gibi hususlara dikkat edilmesi gerektiği gibi konular, sunum ve atölyeler yoluyla Güvenli Tasarım ilkelerine pratik bir giriş sağlar.